Avaandmed

Registrite avaandmed on digitaalsel ja masinloetaval kujul kättesaadavad vastavalt Avaliku teabe seaduse § 28 lg1 p30 ja § 29 lg4.

Terviseameti registrite avaandmete hulka kuuluvad järgmised andmekomplektid:

Asutused
https://mveeb.sm.ee/od/od_asutused.xml (Kirjeldus)

Nimistud
https://mveeb.sm.ee/od/od_nimistud.xml (Kirjeldus)

Apteekrid
https://mveeb.sm.ee/od/od_apteekrid.xml (Kirjeldus)

ja järgmised abistavad andmed (klassifikaatorid):

Erialad
https://mveeb.sm.ee/od/od_erialad.xml

Kutsed
https://mveeb.sm.ee/od/od_kutsed.xml

Teenused
https://mveeb.sm.ee/od/od_teenused.xml

Avaandmete kirjeldus

Tarkvaraarendaja Piksel