Tutvustus

Tere tulemast Terviseameti registrite ja perearsti nimistute avalikule veebilehele

Selle lehe eesmärk on Teid varustada tervishoiu valdkonna riiklikes registrites ja perearsti nimistutes olevate andmetega, mis on vajalikud tervishoiuteenuse või apteegiteenuse õiguspärasuse tuvastamiseks ning millele avaliku teabe seadus ja isikuandmete kaitse seadus ei näe ette juurdepääsupiirangute kehtestamist.

Vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seadusele on tervishoiuteenuste osutamiseks nõutav tegevusluba ja tervishoiutöötajalt registreering. Vastavalt ravimiseadusele on apteegiteenuse osutamiseks nõutav tegevusluba ja proviisorilt ning farmatseudilt registreering. Võimaldamaks kindlaks teha tervishoiuteenuse või apteegiteenuse osutamise õiguspärasust kuvatakse avalikus veebis ainult tervishoiuteenuse või apteegiteenuse osutamise tegevusloa omaja andmed ja nende juures töötavate registreeritud tervishoiutöötajate, proviisorite ja farmatseutide nimed, kutsed ja erialad.

Valige vajalik register või perearsti nimistu ja sooritage otsing.

Probleemide korral palume pöörduda: tht@terviseamet.ee

Tarkvaraarendaja Piksel